อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration)


ดาวโหลดกำหนดการคลิ๊ก ที่นี่ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจครับ
กลับสู่หน้าหลัก


  ข้อมูลเพิ่มเติม
สุพัตรา เจรสารริกิจ
โทร. 02 017 5555 ต่อ 561
โทรสาร 02 017 5566
  Email: suphattra.j@nia.or.th