การฝึกอบรมหัวข้อ “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิตัล”


ดาวโหลดกำหนดการคลิ๊ก ที่นี่ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจครับ
กลับสู่หน้าหลัก


  ข้อมูลเพิ่มเติม
เปรมนภา โชติญาณพิทักษ์
โทร. 02 017 5555 ต่อ 506
โทรสาร 02 017 5566
  Email: premnapa.c@nia.or.th